06 - 1520 4687
Menu

De Slach by Boxum - Ûnder de Toer

 

In oktober 2018 mocht ik in het kader van Under de Toer-project "De Slach by Boxum", een (hoofd)rol van presentator-verteller vertolken. Onder de artistieke leiding van Tjerk Kooistra en Anke Boersma (regie Iepenlofstspul Jorwert) werd dit een kort en krachtig The Passion-achtig iepenloftspul. Hierbij werd gebruik gemaakt van 3D-projectie en videomapping op de kerk van Boksum. Gemaakt  door Mark van Houten en Pieter-Frans Flameling.

Het spelen van een voorstelling op een kerkhof, samen met tientallen Boksumers was een prachtige ervaring. 'Mienskip' in optima forma. Doete Stenekes en Jan Haakma vertolkten de andere twee hoofdrollen en schitterden daarbij door het zingen van bekende, bij het thema passende, liedjes. De circa 1100 bezoekers van de 7 voorstellingen hebben door feiten en fictie en een fikse dosis humor veel geleerd over vaandeldrager Otto Clant, die in januari 1586 om het leven kwam tijdens de 80-jarige oorlog. Meer info op www.deslachbyboxum.frl

(foto's: fotografie Jaap de Boer)